Góc tư vấn cách bảo dưỡng và chăm sóc xe - ATOM Premium Auto Services

Góc tư vấn

Áp suất lốp ảnh hưởng đến vận hành của xe như thế nào

Áp suất lốp phù hợp giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo đảm an toàn  Kiểm tra áp suất lốp trước khi khởi hành được xem là một thói quen tốt mà nhà sản xuất khuyên dùng cho mọi loại xe. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kiểm tra áp suất hơi, trong đó quan trọng và thực tế nhất chính là áp suất lốp phù hợp giúp tiết kiệm nhiên liệu trong toàn bộ quá trình di chuyển và vận hành xe. […]

Chi tiết